Vores intuition kan bringe os på afveje…

Indledningsvis vil jeg starte med et meget simpelt spørgsmål:

Et baseball bat og en bold koster tilsammen 1,10 dollar. Battet koster 1 dollar mere end bolden. Hvor meget koster bolden?

Tænk over svaret – løsningen kommer til sidst i indlægget. 

Intellektet er dovent og holder ferie, hvis vi ikke tvinger det på arbejde!

Einstein sagde: Der findes ikke en logisk vej til erkendelse af naturens lovmæssigheder.

Såvel Einstein som andre videnskabsfolk har ind i mellem været nødsaget til at bruge deres intuition for at opdage nye veje i stedet for den logiske sans. På den måde dukker der pludselig nyskabende teorier og sammenhænge op, som kan hjælpe os med den videre forståelse af universet. Den menneskelige intelligens kommer simpelthen til kort, når det gælder om at forstå sammenhængen i universet.

Intuitionen kan dog også bringe os på afveje, hvis vi ikke er opmærksomme.

Når jeg tænker på ordet intuition vil jeg drage parallellen til den første indskydelse – altså en form for mavefornemmelse. Vores første indskydelse vil dog være begrænset til vores livserfaringer, holdninger og værdier.

Dermed vil intuitionen på en eller anden måde have en begrænsning – om vi vil det eller ej! Og min intuition vil med stor sandsynlighed ikke altid afspejle din intuition.

Undersøgelser viser at vi som mennesker danner en eller anden form for intuitive følelser om næsten alt der kommer vores vej. Eksempelvis kan vi enten lide folk eller ikke lide dem – også længe før vi rigtig kender dem.  Vi har tillid eller mistillid til fremmede mennesker uden rigtig at kunne sige hvorfor! Vi kan fornemme om en virksomhed vil klare sig godt - også til trods for vi ikke har udarbejdet en grundig analyse. 

Og en sjælden gang står vi uden en direkte intuition på det aktuelle spørgsmål vi står overfor! Den sjældne gang kan eksempelvis være 19 x 23? Der dukker ikke noget svar op intuitivt, men efter lidt betænkningstid vil vi kunne komme med et kvalificeret svar.

Er spørgsmålet svært vil vi lede i vores mentale tilstand efter et lignende spørgsmål – der dog er lettere – og svare ud fra det. Denne funktion bliver også kaldt “mental substitution”.

Som jeg nævnte tidligere vil vores intuition også kunne bringe os på afveje – specielt beslutningsmæssige afveje. Det skyldes at vores intuitive følelser engang i mellem slører vores logiske sans på grund af det hurtige svar.

Det bringer mig hen til svaret på spørgsmålet i indledningen. Det rigtige svar på boldens pris er 5 cent (og dermed 1,05 cent for battet). Mange svarer 10 cent på grund af deres intuition og dermed udelukker de deres logiske sans for et hurtigt svar.

Behavioral economics eller adfærdsøkonomi er svært. Og bevæger du dig fra tid til anden rundt i den økonomiske verden, da vil det være en god idé at undersøge mere om de forskellige faldgrupper – det vil spare dig tid.

Budskabet fra behavioral economics er; intellektet er dovent og holder ferie, hvis vi ikke tvinger det på arbejde!

Tak for din opmærksomhed